Sausio 13-osios naktis…

Naktis, kai vienu ritmu plakė sirdys ir degė laužai.

Naktis, kai tūkstančių tūkstančiai rankų apkabino Tave, Tėvyne Lietuva…

Ir Tu tada buvai pati svarbiausia…

13 января предлагается вспомнить исторические моменты 1991 года, когда единством и самопожертвованием литовского народа была открыта свобода Литвы. Задумаемся над тем, что было бы, если бы события 13 января повернулись бы иным... Благодарим за возможности, открывшиеся для свободы новым поколением Литвы.

ПРОГРАММА:

8.00 – 8.10 – гражданская инициатива «Память жива, потому что присутствует».
Приглашаем всех вместе зажечь в окнах свечи единства и памяти на десять минут.

17:30 – месса защитников свободы в церкви св. апостола Павла.
После мессы всех поприветствует фольклорный ансамбль Висагинского центра культуры «Крусне» и фольклорный ансамбль Зарасайского центра культуры «Селуона».

18:30 – поэтическо-музыкальная композиция, посвященная Дню защитников свободы «Мы выросли на свободе» в амфитеатре «Седулина» ВЦК (ул. Вильтес, 5). В мероприятии при участии встреч Висагинской 905 роты, фольклорный ансамбль «Крусне», фольклорный ансамбль «Селуона», театральная группа Висагинского центра культуры «Римти», воспитанники Виты Пимпене.

Информация Висагинского центра культуры

Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginys «Mes užaugome laisvi»

Sausio 13-osios naktis…

Naktis, kai vienu ritmu plakė sirdys ir degė laužai.

Naktis, kai tūkstančių tūkstančiai rankų apkabino Tave, Tėvyne Lietuva…

Ir Tu tada buvai pati svarbiausia…

2022 m. sausio 13 d. kviečiame prsiminti istorines 1991 m. akimirkas, Lietuvos gyventojų vienybę bei pasiaukojimą ir iškovotą Lietuvos laisvę. Susimąstykime, kas būtų buvę, jei sausio 13 d. dienos įvykiai būtų pakrypę kitaip… Atsigręžkime tam, kad dar kartą padėkotume už laisvės atvertas galimybes naujoms Lietuvos kartoms.

PROGRAMA

8.00-8.10 val. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.
Kviečiame visus kartu dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

17.30 val. mišios už Lietuvos laisvės gynėjus Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčioje.
Po mišių visus pasitiks ir iki Visagino kultūros centro lydės VKC folkloro ansamblis „Krusnė“ kartu su Zarasų kultūros centro folkloro ansambliu „Seluona“.

18.30 вал. Laisvės gynėjų dienos minėjimo поэтико-музыкальная композиция «Mes užaugome laisvi» ВКЦ «Седулина» амфитеатр (Vilties g. 5). Renginyje dalyvauja Visagino 905-osios kuopos šauliai, Висагинский культурный центр фольклорного ансамбля «Крусне», Zarasų культурный центр фольклорного ансамбля «Seluona», Висагинский культурный центр театральная группа «Rimti», Витос Пимпиенес мокиняй.

ВКЦ информация